Nowa oferta Adraf Eugeniusz Patyk

Firma ADRAF EUGENIUSZ PATYK, zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn: „Rozwój firmy Adraf Eugeniusz Patyk poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług spawalniczych świadczonych za pomocą lasera”.

Projekt miał na celu rozwój firmy poprzez zmianę procesu usługowego i wprowadzenie zaawansowanej laserowej technologii spawania, co pozwoliło na uzyskanie wysokiej jakości usług obecnie niedostępnych na lokalnym rynku.

W wyniku realizacji projektu możliwe będzie wprowadzenie nowej oferty usług m.in.:

  • wykonywanie konstrukcji metalowych z nowoczesnym wzornictwem w technologii laserowej
  • wykonywanie spawów w technologii laserowej
  • uproszczenie technologii wykonania konstrukcji wymagających dotychczas wykorzystywania wielu typów urządzeń spawalniczych.