Przenośnik ślimakowy burtowy służy do przeładunku ziarna z przyczepy na
przyczepę podczas żniw, zasypywania materiałem bezpośrednio z przyczepy
zarówno siewników jak i rozsiewaczy nawozów oraz silosów czy big bagów.
Przenośnik napędzany jest przez silnik hydrauliczny. Rozkładanie i składanie
odbywa się dzięki siłownikowi hydraulicznemu. Maszyna wyposażona
jest obrotową komorę umożliwiającą zmianę kąta pracy oraz rozdzielacz
dwusekcyjny.

Powrót