Przenośniki pneumatyczne nazywane też dmuchawami to najbardziej uniwersalne i mobilne urządzenia do transportu ziarna na małe odległości. Najbardziej przydadzą się w gospodarstwach, w których ziarno składowane jest w ciasnych pomieszczeniach z utrudnionym dostępem do nich.
Z powodzeniem mogą być także wykorzystywane do napełniania i opróżniania rozmaitych środków transportu, silosów czy pryzm. Przenośnik pneumatyczny składa się z wentylatora napędzanego silnikiem elektrycznym, rury i kosza zasypowego współpracującego z dozownikiem obrotowym.
Wytwarzany przez wentylator strumień powietrza przepływa przez rurę i tłoczy ziarno dostające się do niej przez wspomniany dozownik. Dozownik obrotowy pozwala na regulację ilości dozowanego ziarna i przede wszystkim znacznie poprawia wydajność. Na końcu rury transportującej ziarno znajduje się cyklon wylotowy, którego zadaniem jest wyhamowanie wydmuchiwanego materiału.
W przypadku urządzeń ssąco-tłoczących poza wymienionymi wcześniej elementami występują jeszcze cyklon ssący oraz rura ssawna. Zasysająca powietrze
strona wentylatora podłączona jest do górnej części cyklonu, dzięki czemu wytwarzane jest w nim podciśnienie. Z boku cyklonu przymocowana jest natomiast rura ssawna, którą ziarno zasysane jest do jego wnętrza, po czym opada na jego dno. Tam znajduje się trzeci otwór, którym ziarno za pośrednictwem dozownika obrotowego wydostaje się do rury wydmuchującej podłączonej z jednej strony do tłoczącej strony wentylatora. Na drugim końcu rury znajduje się cyklon wylotowy, poprzez który ziarno wydostaje się na zewnątrz.

Powrót